El-tjek & el-eftersyn

Har du tjek på el-installationerne i din bolig? Få udført et el-tjek af boligens el-installationer og undgå ubehagelige overraskelser.

Gamle og slidte installationer kan gemme sig i huset. Disse installationer kan sammen med gørdet- selv el arbejde medføre sikringer der springer og i værste tilfælde, stød, brand og dyre erstatningssager. Du kan undgå disse ubehagelige overraskelser ved, at du regelmæssigt får kontrolleret dine el-installationer. Start med et el-tjek.

El-tjekket afdækker el-installationernes funktionsdygtighed – både praktisk og sikkerhedsmæssigt. Her kontrollerer vi samtidig, om el-installationerne er beskyttet hensigtsmæssigt imod stød og brandfare.

Som boligejer har du ansvaret for elinstallationernes

tilstand/lovlighed. Ved evt. brand, forårsaget af en ulovlig "gørdet- selv" installation, som dokumenteres med brandtekniske undersøgelser, dækker forsikringen ikke! El-eftersyn ved hushandel.

Når dit hus skal sælges, er det nødvendigt at få gennemgået boligens elektriske installationer – i daglig tale kalder vi det et el-eftersy n. El-eftersynet er forudsætningen for, at der kan udarbejdes en elinstallationsrapport. 

Denne elinstallationsrapport giver såvel sælger som køber et bedre og mere gennemsigtigt grundlag at handle på.